„Проект за олеснување на трговијата и транспортот во земјите од Западен Балкан“ (Светска Банка)

Факти за проектот

Цел: Царинската управа, агенциите и инспекциските служби кои учествуваат во царинската постапка ќе добијат нов Национален едношалтерски систем „Single Window System“ (NSW) за хармонизација на процесите и податоците за обработка на дозволите од прекуграничниот проток на стоки, применувајќи ги притоа прописите и техничките  спецификации, согласно стандардите и практикитена ЕУ. Со овој Проект ќе се изврши и модернизација и реконструкција на граничните премини Ќафасан и Деве Баир, и имплементација на Нов систем за видео надзор, интегриран со систем за автоматско распознавање на регистарски таблички.

Времетраење: 2021/2024

Вредност: 8,82 милиони УСД

Резултат: Имплементиран нов Национален едношалтерски систем „Single Window System“ (NSW); реконструирани граничните премини Деве Баир и Ќафасан и воспоставени заеднички контроли на ГП Ќафасан; набавен и функционален Нов систем за видео надзор, интегриран со систем за автоматско распознавање на регистарски таблички.